Gizlilik

Kişisel bilgilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili

Renault – Mais A.Ş. ve Yetkili Noktaları; sitede yer alan iletişim formu aracılığıyla verilen kişisel bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilere devretmemeyi taahhüt eder. Bu bilgiler sadece formu dolduran şahıs ve firmaların taleplerine cevap vermek, Renault ürünleri ile kampanyaları hakkında bilgilendirmek ve anketlerimize katılım amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması

Onayınızla birlikte, paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizin, size çeşitli kampanya ve avantajların sunulabilmesi, size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, özendirme, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için RENAULT MAIS A.Ş, yetkili satıcılarımız ve yetkili servislerimiz (Renault MAIS’in güncel yetkili satıcı ve yetkili servis bilgilerine web sitemizden ulaşabilirsiniz) , OYAK ve Renault Grup Şirketlerimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler:

  • Renault MAIS yetkili satıcı ve yetkili servisleri
  • OYAK
  • Orfin Finansman A.Ş.
  • Renault – MAİS’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. taraflar
  • OYAK iştirakleri ve bağlı ortaklıkları
  • Renault- MAİS’in ithalatını yaptığı araçların üretici firmaları
  • Renault MAIS ve yetkili satıcı/yetkili servisleri adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar

Paylaşmış olduğunuz bilgileriniz, sadece size özel sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, kısa mesaj ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ve eksiksiz ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 'nun madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili kayıtlarınızı güncellemek/düzeltmek ve sahip olduğunuz diğer haklarınızı kullanmak için şirketimizde kayıtlı e-posta adresinizden musterihizmetleri@renault.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Kapat